Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Zespół  Szkół  jest jednostką organizacyjną Gminy Ozorków, prowadzącą
gospodarkę  finansową  na zasadach określonych w. ustawie o finansach
publicznych.
            [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102571726]         
Składniki majątku Zespołu Szkół w Leśmierzu - stan na 1 stycznia 2012 r.
                                                                                  >>> pobierz plik


Obecnie  placówka  nie  posiada zbędnych i zużytych składników majątku
ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 300 euro.
odpowiada: Anna Majchrzak

wytworzył: Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 23-02-2012

data: 23-02-2012

data: 23-02-2012Rejestr zmian strony