Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Szkoła Podstawowa w Leśmierzu została powołana Uchwałą XL/333/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 marca 2017 poprzez przekształcenie Zespołu Szkół w Leśmierzu.

W skład Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu wchodzi Gimnazjum w Leśmierzu z 3 letnim cyklem kształcenia.

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Ozorków.
http://bip.ugozorkow.nv.pl

 

Organem nadzoru pedagogicznego nad Szkołą jest Łódzki Kurator Oświaty.
www.bip.kuratorium.lodz.pl
_______________________________________________________________________

 

Działalność Szkoły regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 odpowiada: Sabina Pabiańczyk

wytworzył: Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 05-12-2017

data: 05-12-2017

data: 05-12-2017Rejestr zmian strony