Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Leśmierzu  z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie potrzeby wzmocnienia warunków bezpieczeństwa.

 

Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Leśmierzu  z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie przeniesień wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkół w Leśmierzu na 2016 rok pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup, określonych w uchwale budżetowej.

 

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Leśmierzu  z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klasy Gimnazjum w Leśmierzu.


Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Leśmierzu  z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu.

 

Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Leśmierzu  z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie opracowania planu finansowego Zespołu Szkół w Leśmierzu na 2016 rok.

 

Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Leśmierzu  z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

 

Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Leśmierzu  z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

 odpowiada: Sabina Pabiańczyk

wytworzył: Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 01-04-2016

data: 01-04-2016

data: 01-04-2016Rejestr zmian strony