Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

L.p.   Imię nazwisko               mail                                          telefon                fax

1.    Sabina Pabiańczyk         SPabianczyk@lesmierz.edu.pl     42 718 05 92       42 279 4 9 10
              Dyrektor

2.    Tomasz Wojtkiewicz     TWojtkiewicz@lesmierz.edu.pl        42 718 05 92       42 279 4 9 10
            Wicedyrektor

3.    Anna Majchrzak            AMajchrzak@lesmierz.edu.pl         42 718 05 92       42 279 4 9 10
        Gł. Księgowy


4.    Izabela Gruszczyńska    IGruszczynska@lesmierz.edu.pl    42 718 05 92       42 279 4 9 10
              Sekretariat

odpowiada: Sabina Pabiańczyk

wytworzył: Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 15-02-2012

data: 15-02-2012

data: 15-02-2012Rejestr zmian strony