Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Numer ogłoszenia: 39726 - 2015

Leśmierz, 23.02.2015r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

W postępowaniu

"Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół w Leśmierzu" BZP 39726 - 2015

 


 

 

Leśmierz, 09.02.2015r.

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:


"Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół w Leśmierzu" BZP 21942 - 2015

 

line.gif

 

Numer ogłoszenia BZP: 21942 - 2015

Leśmierz; 30.01.2015r.

 


OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół w Leśmierzu"  BZP 21942 - 2015

 


 

 

 

Leśmierz; 21.01.2014r.

 

INFORMACJA o udzieleniu zamówienia  >>> pobierz
"Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół w Leśmierzu"  BZP 4136 - 2014"

 

line.gif

 

BZP 4136 - 2014"

Leśmierz; 15.01.2014r.

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  >>> pobierz

  "Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół
  w Leśmierzu"

 

line.gif

 

 

Numer ogłoszenia w BZP : 4136 - 2014;

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU - dostawy  >>> pobierz plik  pdf_m.jpg

 

  "Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół
  w Leśmierzu"  BZP 4136 - 2014"


 

 

Leśmierz; 24.01.2013r.

 

INFORMACJA o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: " Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół w Leśmierzu" BZP 5211- 2013

 

>> pobierz plik pdf_m.jpg

 

line.gif

 

Numer ogłoszenia w BZP : 5211 - 2013;

Leśmierz; 9.01.2013r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  >>> pobierz plik  pdf_m.jpg

 

"Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół w Leśmierzu" BZP 5211 - 2013"

 

 odpowiada: Sabina Pabiańczyk

wytworzył: Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 23-02-2015

data: 23-02-2015

data: 23-02-2015Rejestr zmian strony