Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Zasady i harmonogram naboru do klas pierwszych


Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu

 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej określa
ZARZĄDZENIE NR 685/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 5 kwietnia 2017 r.

 

Harmonogram naboru został określony w  ZARZĄDZENIU 682/2017 Wójta Gminy
Ozorków z dnia 4 kwietnia 2017 r.

 

Wzory dokumentów przydatnych podczas rekrutacji:

 

- zgłoszenie kandydata wersja(.doc)

- zgłoszenie kandydata wersja(.pdf)

 

- wniosek o przyjęcie kandydata (.doc)

- wniosek o przyjęcie kandydata Wersja(.pdf)odpowiada: Sabina Pabiańczyk

wytworzył: Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 10-04-2017

data: 10-04-2017

data: 10-04-2017Rejestr zmian strony