Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Dyrektor Zespołu Szkół: Sabina Pabiańczyk
 
Na podstawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Leśmierzu z dnia 31 stycznia 2014 roku.
 
Zadania i kompetencje dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Statutu szkoły.
 
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół: Tomasz Wojtkiewicz
 
Na podstawie powierzenia stanowiska Wicedyrektora Zespołu Szkół w Leśmierzu z dnia 7 lutego 2014 roku.
 
Zadania i kompetencje wicedyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Statutu szkoły.
 
 
 


odpowiada: Sabina Pabiańczyk

wytworzył: Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 05-12-2017

data: 05-12-2017

data: 05-12-2017Rejestr zmian strony