Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Szkoła Podstawowa

im Stanisława Jachowicza w Leśmierzu
 
Leśmierz 17, 95-035 Ozorków

 

tel.: (42) 718-05-92;

fax.: (42) 279-49-10

 
 
____________________________________________________
 
NIP: 732 20 42 723

REGON: 001157940


Konta bankowe: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie
 

konto dochodów:  57 87860001 0001 1569 2001 0001


konto wydatków:  30 87860001 0001 1569 2001 0002


konto socjalne:    03 87860001 0001 1569 2001 0003odpowiada:  Tomasz Wojtkiewicz

wytworzył:  Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 06-12-2017

data: 06-12-2017

data: 06-12-2017Rejestr zmian strony