Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

   

 


           Leśmierz 17, 95-035 Ozorków
           tel. (42) 718-05-92;   fax. (42) 279-49-10
           e-mail: sekretariat@lesmierz.edu.pl
            www: http://www.lesmierz.edu.pl
_____________________________________________

Konta bankowe: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie
konto dochodów:  57 87860001 0001 1569 2001 0001
konto wydatków:  30 87860001 0001 1569 2001 0002
konto socjalne:    03 87860001 0001 1569 2001 0003odpowiada: Tomasz Wojtkiewicz

wytworzył: Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 17-02-2012

data: 17-02-2012

data: 17-02-2012Rejestr zmian strony